หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 995 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 10 3
2 4495 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0 0 0
3 996 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 5 11 8
4 4496 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0 0 0
5 4497 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 0 0 0
6 4498 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 0 0 0
7 4499 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 0 0 0
8 4500 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 0 0 0
9 4501 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 0 0 0
10 4502 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 0 0 0
11 4503 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 0 0 0
12 4504 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 0 0 0
13 4505 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 0 0 0
14 4506 โรงเรียนบุญมีวิทยา 0 0 0
15 4507 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 0 0 0
16 4508 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 0 0 0
17 4509 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 0 0 0
18 4510 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0 0 0
19 4511 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 0 0 0
20 4512 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
21 1471 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 1 5 2
22 4513 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 0 0 0
23 4514 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 0 0 0
24 4515 โรงเรียนสายป่าแดง 0 0 0
25 1473 โรงเรียนสิงห์สะอาด 1 1 1
26 4516 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 0 0 0
27 4517 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 0 0 0
28 4518 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0 0 0
29 4519 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 0 0 0
30 1490 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 1 1
31 1532 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 3 3 3
32 4520 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 0 0 0
33 4521 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0 0 0
34 4522 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 0 0 0
รวม 12 31 18
49

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]