หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4523 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 0 0 0
2 4524 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 0 0 0
3 4525 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 0 0 0
4 1049 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1 1 1
5 1430 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 1 1 1
6 1454 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1 3 2
7 4526 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 0 0 0
8 4527 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 0 0 0
9 4528 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 0 0 0
10 4529 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 0 0 0
11 1485 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 10 3
12 1486 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1 2 1
13 4530 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
14 4531 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 0 0 0
15 4532 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 0 0
รวม 5 17 8
25

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]