หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4533 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 0 0 0
2 1031 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1 1 1
3 4534 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 0 0 0
4 4535 โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บำรุง 0 0 0
5 4536 โรงเรียนนาขามวิทยา 0 0 0
6 1045 โรงเรียนนางามวิทยา 1 2 2
7 4537 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 0 0 0
8 1087 โรงเรียนบ้านคุย 1 2 2
9 1251 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 2 2 2
10 1264 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 1 1
11 4538 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
12 1379 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 1 3 2
13 4539 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 0 0 0
14 4540 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 0 0 0
15 4541 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 0 0 0
16 4542 โรงเรียนหนองบัวกลาง 0 0 0
17 4543 โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย 0 0 0
18 4544 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 0 0 0
19 1558 โรงเรียนเอกปัญญา 1 1 1
20 1560 โรงเรียนโคกนาดี 1 1 1
รวม 9 13 12
25

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]