หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. แพร่ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 072 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1 8 3
2 143 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1 3 2
3 197 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1 2 2
4 232 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1 1 1
5 261 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1 1 1
6 297 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 3 23 8
7 306 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1 1 1
8 2885 โรงเรียนบ้านแม่แรม 0 0 0
9 332 โรงเรียนบ้านในเวียง 1 1 1
10 358 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 3 3 3
11 382 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1 3 2
12 2886 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 0 0 0
13 478 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 3 2
14 484 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 3 13 6
15 498 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1 40 8
16 499 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 1 1
17 523 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 2 5 4
รวม 22 108 45
153

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]