หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. แพร่ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 1 1 1
2 2887 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 0 0 0
3 2888 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม 0 0 0
4 2889 โรงเรียนบ้านน้ำริน 0 0 0
5 114 โรงเรียนบ้านบ่อ 1 1 1
6 2890 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 0 0 0
7 125 โรงเรียนบ้านปากกาง 2 5 3
8 135 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 2 8 4
9 2891 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 0 0 0
10 2892 โรงเรียนบ้านผาคันวิทยา 0 0 0
11 182 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1 1 1
12 183 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1 3 2
13 286 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1 2 1
14 2893 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 0 0 0
15 294 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1 2 2
16 353 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 2 2
17 2894 โรงเรียนวัดพระหลวง 0 0 0
18 2895 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 0 0 0
19 458 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1 3 2
20 504 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 3 2
21 2896 โรงเรียนเทพนารี 0 0 0
22 514 โรงเรียนแม่หลู้ 1 3 2
รวม 14 34 23
57

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]