หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ภูเก็ต

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 555 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1 3 2
2 608 โรงเรียนบ้านฉลอง 1 2 1
3 679 โรงเรียนบ้านบางเทา 1 1 1
4 683 โรงเรียนบ้านบางโรง 1 1 1
5 735 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1 1 1
6 3050 โรงเรียนบ้านหมากปรก 0 0 0
7 3051 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 0 0 0
8 877 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1 1 1
9 897 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1 15 4
10 913 โรงเรียนวิชิตสงคราม 3 14 7
11 944 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 5 16 9
12 3055 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 0 0 0
13 3046 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 0 0 0
14 524 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 1 1
15 525 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2 3 3
16 551 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 2 2 2
17 3048 โรงเรียนถลางวิทยา 0 0 0
18 807 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 1 1
19 971 โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 1 1 1
20 968 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 1 1
21 972 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1 1 1
22 973 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 2 2 2
23 976 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 7 1
รวม 27 73 40
113

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]