หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4931 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 0 0 0
2 1079 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1 2 1
3 4932 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 0 0 0
4 1184 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1 1 1
5 4933 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0
6 1229 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1 1 1
7 1237 โรงเรียนบ้านวังแสง 1 1 1
8 4934 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 0 0 0
9 4935 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 0 0 0
10 4936 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 0 0 0
11 4937 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 0 0 0
12 4938 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 0 0 0
13 1390 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 8 3
14 4939 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 0 0 0
15 4940 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0
16 4945 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 0 0 0
17 4947 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 0 0 0
18 1431 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 1 1
19 4941 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 0 0
20 4942 โรงเรียนมัธยมชาญ 0 0 0
21 4946 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 0 0 0
22 4948 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 0 0 0
23 4943 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 0 0 0
24 4944 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 0 0
รวม 6 14 8
22

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]