หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4949 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 0 0 0
2 1009 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 2 6 4
3 4950 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 0 0 0
4 4951 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 0 0
5 4952 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 0 0 0
6 4953 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 0 0 0
7 4954 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 0 0 0
8 4955 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 0 0 0
9 4956 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 0 0 0
10 4957 โรงเรียนบ้านนาข่า 0 0 0
11 4958 โรงเรียนบ้านนาเลา 0 0 0
12 4959 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 0 0 0
13 4960 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0
14 4961 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 0 0 0
15 4962 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 0 0 0
16 4963 โรงเรียนบ้านสระแคน 0 0 0
17 4964 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 0 0 0
18 4965 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 0 0
19 1301 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 2 37 9
20 4966 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
21 1306 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 6 3
22 4967 โรงเรียนบ้านหนองผง 0 0 0
23 4968 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 0 0 0
24 1313 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 2 2 2
25 4969 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
26 4970 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 0 0 0
27 4971 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 0 0 0
28 1343 โรงเรียนบ้านหัวดง 1 3 2
29 4972 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 0 0 0
30 4973 โรงเรียนบ้านเครือซูด 0 0 0
31 4974 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 0 0 0
32 4975 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 0 0 0
33 1371 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 2 2
34 4976 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 0 0
35 4977 โรงเรียนบ้านเหล่า 0 0 0
36 4978 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 0 0 0
37 4979 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 0 0
38 4980 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 0 0 0
39 4981 โรงเรียนบ้านโกทา 0 0 0
40 4982 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 0 0 0
41 4983 โรงเรียนบ้านโดน 0 0 0
42 4984 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 0 0 0
43 1406 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1 2 2
44 1407 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1 3 2
45 4985 โรงเรียนบ้านโนนแคน 0 0 0
46 4986 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 0 0 0
47 4987 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0
48 4988 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 0 0 0
49 4989 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 0 0 0
50 1502 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 2 2 2
51 4990 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 0 0 0
52 1547 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 3 2
53 4991 โรงเรียนโนนจานวิทยา 0 0 0
รวม 14 66 30
96

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]