หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4992 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 0 0 0
2 4993 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 0 0 0
3 4994 โรงเรียนบ้านดอนสันติ 0 0 0
4 4995 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 0 0 0
5 4996 โรงเรียนบ้านวังโพน 0 0 0
6 4997 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
7 4998 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 0 0 0
8 4999 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 0 0 0
9 1288 โรงเรียนบ้านหนองซอน 2 12 5
10 5000 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 0 0 0
11 1330 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 40 8
12 1400 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1 3 2
13 1408 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 5 2
14 5001 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 0 0 0
รวม 5 60 17
77

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]