หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. มุกดาหาร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4906 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 0 0 0
2 4907 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 0 0 0
3 1044 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 1 5 2
4 4909 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 0 0 0
5 4910 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 0 0 0
6 4911 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 0 0 0
7 1072 โรงเรียนบ้านขัวสูง 1 1 1
8 4912 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 0 0 0
9 4913 โรงเรียนบ้านคำฮี 0 0 0
10 4914 โรงเรียนบ้านชะโนด1 0 0 0
11 1168 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1 3 2
12 4915 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 0 0 0
13 4916 โรงเรียนบ้านบาก2 0 0 0
14 4917 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 0 0 0
15 4918 โรงเรียนบ้านพังคอง 0 0 0
16 4919 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 0 0 0
17 1268 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1 1 1
18 4920 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
19 4921 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 0 0 0
20 4922 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 0 0 0
21 4923 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
22 1342 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1 1 1
23 4924 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 0 0 0
24 4925 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 0 0 0
25 4926 โรงเรียนบ้านโสก 0 0 0
26 1444 โรงเรียนมุกดาลัย 1 1 1
27 1452 โรงเรียนร่มเกล้า 1 2 2
28 4928 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม 0 0 0
29 4929 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 0 0 0
30 4930 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 0 0 0
31 4908 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 0 0 0
32 4927 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 0 0 0
รวม 7 14 10
24

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]