หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1 1 1
2 032 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 2 36 6
3 2776 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 0 0 0
4 2777 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 0 0 0
5 2778 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 0 0 0
6 2779 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 0 0 0
7 2780 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
8 2781 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 0 0 0
9 2782 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 0 0 0
10 2783 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 0 0 0
11 246 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 2 15 5
12 2784 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 0 0 0
13 2785 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 0 0 0
14 2786 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 0 0 0
15 2787 โรงเรียนบ้านอมพาย 0 0 0
16 2788 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 0 0 0
17 2789 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 0 0 0
18 2790 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 0 0 0
19 2791 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 0 0 0
20 2792 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 0
21 2793 โรงเรียนบ้านแม่แพ 0 0 0
22 312 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1 2 1
23 431 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 3 2
24 2794 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 0 0 0
25 2795 โรงเรียนไท่จง 0 0 0
รวม 7 57 15
72

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]