หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ยโสธร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5269 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 0 0 0
2 5270 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 0 0 0
3 5271 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 0 0 0
4 5272 โรงเรียนบ้านกลางนา 0 0 0
5 5273 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 0 0 0
6 5274 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 0 0 0
7 5275 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 0 0 0
8 5276 โรงเรียนบ้านตับเต่า 0 0 0
9 5277 โรงเรียนบ้านติ้ว 0 0 0
10 5278 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 0 0 0
11 5279 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 0 0 0
12 1172 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1 3 1
13 5280 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 0 0 0
14 5281 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 0 0 0
15 5282 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 0 0 0
16 5283 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 0 0 0
17 1218 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1 3 2
18 1222 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1 2 2
19 1231 โรงเรียนบ้านราชมุนี 1 1 1
20 5284 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 0 0 0
21 1365 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 2 2 2
22 5285 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 0 0 0
23 1377 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1 6 2
24 5286 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0
25 5287 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 0 0 0
26 5288 โรงเรียนบ้านแดง 0 0 0
27 5289 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 0 0 0
28 1493 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1 1 1
29 5290 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 0 0 0
30 5291 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 0 0 0
31 5292 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 0 0 0
รวม 8 18 11
29

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]