หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ยโสธร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5293 โรงเรียนกระจาย 0 0 0
2 997 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 1 1
3 5294 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 0 0 0
4 5295 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 0 0 0
5 5296 โรงเรียนน้อมเกล้า 0 0 0
6 5297 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 0 0 0
7 5298 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 0 0 0
8 5299 โรงเรียนบ้านคึมยาว 0 0 0
9 5300 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 0 0 0
10 5301 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 0 0 0
11 5302 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 0 0 0
12 5303 โรงเรียนบ้านสองคร 0 0 0
13 1297 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 5 2
14 5304 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 0 0 0
15 1325 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 1 1
16 5305 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 0 0 0
17 5306 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 0 0 0
18 5307 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 0 0 0
19 5308 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 0 0 0
20 5309 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 0 0 0
21 5310 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 0 0 0
22 5311 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 0 0 0
23 5312 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 0 0 0
24 5313 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 0 0 0
25 5314 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 0 0 0
26 5315 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 0 0 0
27 5912 โรงเรียนโนนยาง 1 3 2
28 5316 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 0 0 0
รวม 4 10 6
16

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]