หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ยะลา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 574 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1 3 2
2 3286 โรงเรียนบ้านซีเยาะ 0 0 0
3 3287 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 0 0 0
4 687 โรงเรียนบ้านบาละ 1 1 1
5 3288 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 0 0 0
6 3289 โรงเรียนบ้านป่าหวัง 0 0 0
7 3290 โรงเรียนบ้านยะหา 0 0 0
8 3291 โรงเรียนบ้านลาแล 0 0 0
9 3292 โรงเรียนบ้านลีตอ 0 0 0
10 3293 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 0 0 0
11 3294 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 0 0 0
รวม 2 4 3
7

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]