หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ยะลา เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3296 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 0 0 0
2 618 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1 1 1
3 3297 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 0 0 0
4 3298 โรงเรียนบ้านแหร 0 0 0
5 3299 โรงเรียนบ้านโต 0 0 0
6 950 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 4 5 5
7 3295 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 0 0 0
รวม 5 6 6
12

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]