หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1000 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 1 1 1
2 1017 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 3 4 4
3 1100 โรงเรียนบ้านซองแมว 1 1 1
4 5052 โรงเรียนบ้านปอภาร 0 0 0
5 1210 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1 3 2
6 5053 โรงเรียนบ้านมะยาง 0 0 0
7 5054 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 0 0 0
8 5055 โรงเรียนบ้านหนาด 0 0 0
9 5056 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 0 0 0
10 5057 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 0 0 0
11 5058 โรงเรียนบ้านแมด 0 0 0
12 5059 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 0 0 0
13 5060 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 0 0 0
14 1546 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 4 4 4
15 1567 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 2 2 2
16 5061 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0
17 5913 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 3 2
18 1432 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 1 1
19 1539 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 1 6 3
20 1540 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 2 3 2
รวม 17 28 22
50

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]