หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5062 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 0 0 0
2 5063 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0
3 1018 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1 3 2
4 5064 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 0 0 0
5 5065 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 0 0 0
6 1069 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1 1 1
7 5066 โรงเรียนบ้านข่อย 0 0 0
8 5067 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 0 0 0
9 5068 โรงเรียนบ้านคูเมือง 0 0 0
10 5069 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 0 0 0
11 5070 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 0 0 0
12 5071 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 0 0 0
13 5072 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 0 0 0
14 1134 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1 6 3
15 1137 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1 1 1
16 5073 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 0 0 0
17 5074 โรงเรียนบ้านฝาง 0 0 0
18 5075 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 0 0 0
19 5076 โรงเรียนบ้านสวนปอ 0 0 0
20 5077 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 0 0 0
21 5078 โรงเรียนบ้านสำราญ 0 0 0
22 1279 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 1 1
23 5079 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 0 0 0
24 5080 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 0 0 0
25 1321 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1 2 2
26 1337 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1 5 2
27 5081 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 0 0 0
28 5082 โรงเรียนบ้านหินกอง 0 0 0
29 5083 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 0 0
30 5084 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 0 0 0
31 5085 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 0 0 0
32 5086 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 0 0 0
33 5087 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 0 0 0
34 5088 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 0 0 0
35 5089 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 0 0 0
36 5090 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 0 0 0
37 1380 โรงเรียนบ้านแจ้ง 1 10 3
38 5091 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 0 0 0
39 5092 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 0 0 0
40 5093 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
41 5094 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 0
42 5096 โรงเรียนยางคำวิทยา 0 0 0
43 5097 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 0 0 0
44 5098 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 0 0 0
45 5099 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 0 0 0
46 5100 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 0 0 0
47 1544 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 1 1
48 5103 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 0 0 0
49 1550 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 2 6 4
50 5104 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 0 0 0
51 5105 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 0 0 0
52 1554 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 1 1
53 1566 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 1 1 1
54 5095 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 0 0
55 5101 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 0 0 0
56 5102 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 0 0 0
รวม 13 38 22
60

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]