หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1043 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1 1 1
2 5106 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 0 0 0
3 5107 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 0 0 0
4 1108 โรงเรียนบ้านดงดิบ 1 2 2
5 5108 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 0 0 0
6 5109 โรงเรียนบ้านดอนชาด 0 0 0
7 1120 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1 2 2
8 5110 โรงเรียนบ้านนาทม 0 0 0
9 1173 โรงเรียนบ้านนาสีใส 1 5 2
10 5111 โรงเรียนบ้านปากช่อง 0 0 0
11 5112 โรงเรียนบ้านสีเสียด 0 0 0
12 5113 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
13 5114 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 0 0 0
14 1308 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 2 2
15 5115 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
16 5116 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 0 0 0
17 5117 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 0 0 0
18 5118 โรงเรียนบ้านหัวคู 0 0 0
19 5119 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
20 5120 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 0 0 0
21 1416 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 1 1 1
22 5122 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 0 0 0
23 5126 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 0 0 0
24 5127 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 0 0 0
25 1525 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 1 1
26 5128 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 0 0 0
27 5121 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 0 0 0
28 5123 โรงเรียนภัทรดล 0 0 0
29 5124 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 0 0 0
30 5125 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 0 0 0
รวม 7 14 11
25

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]