หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ระนอง

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3097 โรงเรียนกระบุรี 0 0 0
2 3098 โรงเรียนชาติเฉลิม 0 0 0
3 3099 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 0 0 0
4 561 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 3 2
5 3100 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 0 0 0
6 3101 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 0 0 0
7 3102 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
8 628 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1 1 1
9 3103 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 0 0 0
10 643 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 2 39 11
11 654 โรงเรียนบ้านนกงาง 1 1 1
12 668 โรงเรียนบ้านบางกลาง 1 1 1
13 669 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 1 3 2
14 671 โรงเรียนบ้านบางปรุ 1 3 2
15 674 โรงเรียนบ้านบางริ้น 1 6 2
16 3104 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 0 0 0
17 678 โรงเรียนบ้านบางหิน 2 39 10
18 3105 โรงเรียนบ้านบางเบน 0 0 0
19 3106 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 0 0 0
20 3107 โรงเรียนบ้านปากแพรก 0 0 0
21 719 โรงเรียนบ้านรังแตน 1 3 2
22 3108 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 0 0 0
23 3109 โรงเรียนบ้านสองแพรก 0 0 0
24 737 โรงเรียนบ้านสำนัก 1 2 2
25 751 โรงเรียนบ้านหาดจิก 1 5 2
26 3110 โรงเรียนบ้านหินช้าง 0 0 0
27 3111 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 0 0 0
28 3112 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 0 0 0
29 3113 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 0 0 0
30 782 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 1 2 1
31 812 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 1 5 2
32 3115 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 0 0 0
33 947 โรงเรียนอนุบาลระนอง 3 6 5
34 990 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 2 4 4
35 916 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 3 9 5
36 3116 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 0 0 0
37 3117 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 0 0 0
38 974 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1 1 1
39 3114 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 0 0 0
รวม 25 133 56
189

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]