หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ระยอง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4026 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 0 0 0
2 1592 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1 1 1
3 4027 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 0 0 0
4 1602 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 2 6 3
5 4028 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 0 0 0
6 4029 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 0 0 0
7 4030 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 0 0 0
8 1628 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1 2 2
9 4032 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 0 0 0
10 4033 โรงเรียนบ้านมาบตอง 0 0 0
11 4034 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 0 0 0
12 4035 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 0 0 0
13 4036 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 0 0 0
14 4037 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 0 0 0
15 4038 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0
16 1769 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1 2 2
17 4039 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 0 0 0
18 4040 โรงเรียนวัดกรอกยายชา 0 0 0
19 4041 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 0 0 0
20 1824 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1 3 2
21 1834 โรงเรียนวัดตะพงนอก 2 2 2
22 4042 โรงเรียนวัดท่าเรือ 0 0 0
23 4043 โรงเรียนวัดน้ำคอก 0 0 0
24 4044 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 0 0 0
25 1870 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1 7 3
26 4045 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 0 0 0
27 4046 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 0 0 0
28 4047 โรงเรียนวัดมาบข่า 0 0 0
29 1896 โรงเรียนวัดยายดา 2 2 2
30 4048 โรงเรียนวัดละหารไร่ 0 0 0
31 4049 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 0 0 0
32 4050 โรงเรียนวัดสระแก้ว 0 0 0
33 4051 โรงเรียนวัดหนองกรับ 0 0 0
34 1938 โรงเรียนวัดหนองพะวา 1 3 2
35 4052 โรงเรียนวัดห้วงหิน 0 0 0
36 1953 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 2 18 6
37 1992 โรงเรียนวัดในไร่ 1 1 1
38 4053 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 0 0 0
39 4054 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0
40 2048 โรงเรียนอนุบาลระยอง 2 2 2
41 4025 โรงเรียนกวงฮั้ว 0 0 0
42 4031 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 0 0 0
43 4055 โรงเรียนอรวินวิทยา 0 0 0
44 4056 โรงเรียนอารีย์วัฒนา 0 0 0
45 2038 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 1 1
รวม 18 50 29
79

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]