หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ระยอง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1586 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1 1 1
2 1591 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1 2 2
3 1652 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 2 13 5
4 1674 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1 3 2
5 4057 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย 0 0 0
6 4058 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 0 0 0
7 4059 โรงเรียนบ้านยางเอน 0 0 0
8 4060 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 0 0 0
9 1717 โรงเรียนบ้านสองสลึง 1 2 2
10 4061 โรงเรียนบ้านสีระมัน 0 0 0
11 4062 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 0 0 0
12 4063 โรงเรียนวัดป่ายุบ 0 0 0
13 1886 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2 7 4
14 1907 โรงเรียนวัดวังหว้า 1 2 2
15 4064 โรงเรียนวัดสมอโพรง 0 0 0
16 4065 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 0 0 0
17 1927 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 3 6 6
18 1959 โรงเรียนวัดเกาะลอย 1 3 2
19 4066 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 0 0 0
รวม 13 39 26
65

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]