หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1 3 2
2 2101 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 0 0 0
3 2102 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 0 0
4 2103 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 0 0 0
5 2104 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 0 0 0
6 2105 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0 0 0
7 045 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 1 2 2
8 2106 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 0 0 0
9 2107 โรงเรียนบ้านจันทิมา 0 0 0
10 2108 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 0 0 0
11 2109 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 0 0 0
12 2110 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 0 0 0
13 2111 โรงเรียนบ้านบางลาด 0 0 0
14 2112 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 0 0 0
15 118 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 2 4 3
16 148 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1 1 1
17 2113 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 0 0 0
18 2114 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 0 0 0
19 2115 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 0 0 0
20 2116 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 0 0 0
21 2117 โรงเรียนบ้านวังทอง 0 0 0
22 2118 โรงเรียนบ้านสมอโคน 0 0 0
23 2119 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 0 0 0
24 221 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 5 13 8
25 2120 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 0 0 0
26 2121 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 0 0 0
27 225 โรงเรียนบ้านหนองแดน 2 8 4
28 2122 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 0 0 0
29 2123 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
30 2124 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 0 0 0
31 2125 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 0 0 0
32 263 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1 2 2
33 2126 โรงเรียนบ้านเทพนคร 0 0 0
34 2127 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 0 0 0
35 2128 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 0 0 0
36 2129 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 0 0 0
37 2130 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 0 0 0
38 2131 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 0 0 0
39 2132 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 0 0 0
40 2133 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 0 0
41 376 โรงเรียนวัดคูยาง 1 5 2
42 2134 โรงเรียนสาธิต 0 0 0
43 2135 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 0 0 0
44 445 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 3 5 4
45 2136 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 0 0 0
46 453 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1 2 2
47 2137 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 0 0 0
48 2138 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 0 0 0
49 2139 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 0 0 0
50 2140 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 0 0 0
51 2141 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 0 0 0
รวม 18 45 30
75

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]