หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2142 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 0 0 0
2 016 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1 1 1
3 2143 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 0 0 0
4 2144 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 0 0 0
5 2145 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 0 0 0
6 2146 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0
7 2147 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 0 0 0
8 060 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1 3 2
9 2148 โรงเรียนบ้านคลองเตย 0 0 0
10 2149 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 0 0 0
11 2150 โรงเรียนบ้านช้างคับ 0 0 0
12 2151 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 0 0 0
13 084 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1 1 1
14 2152 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 0 0 0
15 2153 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 0 0 0
16 2154 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 0 0
17 2155 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 0 0 0
18 2156 โรงเรียนบ้านปางลับแล 0 0 0
19 2157 โรงเรียนบ้านพัดโบก 0 0 0
20 2158 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 0 0 0
21 151 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 3 2
22 177 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1 1 1
23 2159 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 0 0 0
24 2160 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 0 0 0
25 2161 โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 0 0 0
26 2162 โรงเรียนบ้านวังบัว 0 0 0
27 2163 โรงเรียนบ้านวังพลับ 0 0 0
28 2164 โรงเรียนบ้านสามเรือน 0 0 0
29 2165 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 0 0 0
30 2166 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 0 0 0
31 2167 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 0 0 0
32 2168 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 0 0 0
33 2169 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 0 0 0
34 216 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 39 8
35 2170 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 0 0 0
36 2171 โรงเรียนบ้านหัวรัง 0 0 0
37 233 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 5 2
38 2172 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 0 0 0
39 260 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 2 3 3
40 2173 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 0 0 0
41 2174 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 0 0 0
42 2175 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 0 0 0
43 2176 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 0 0 0
44 2177 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 0 0 0
45 321 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1 1 1
46 323 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 1 1
47 2178 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 0 0 0
48 2179 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 0 0 0
49 2180 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 0 0 0
50 2181 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 0 0 0
51 338 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1 1 1
52 2182 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 0 0 0
53 2183 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 0
54 2184 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 0 0 0
55 2185 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 0 0 0
56 2186 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 0 0 0
57 446 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 1 1
58 496 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1 2 2
59 2187 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 0 0 0
60 495 โรงเรียนอุทิศศึกษา 2 17 6
รวม 16 79 32
111

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]