หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ราชบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3977 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 0 0 0
2 3978 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 0 0 0
3 1649 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 2 3 3
4 3979 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 0 0 0
5 3980 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 0 0 0
6 1688 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 1 3 2
7 3981 โรงเรียนบ้านวังปลา 0 0 0
8 3982 โรงเรียนบ้านสันดอน 0 0 0
9 3983 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 0 0 0
10 3984 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 0 0 0
11 1742 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 1 3 2
12 1764 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1 1 1
13 3985 โรงเรียนมหาราช7 0 0 0
14 1803 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1 1 1
15 1827 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1 2 2
16 3986 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 0 0 0
17 3987 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 0 0 0
18 3988 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 0 0 0
19 1887 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 2 3 2
20 1952 โรงเรียนวัดห้วยหมู 2 6 4
21 1963 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 2 5 4
22 1965 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 3 5 4
23 1966 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 2 6 4
24 2023 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1 2 2
25 2045 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1 1 1
26 2049 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 2 5 3
27 3990 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 0 0 0
28 1615 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 0 0
29 1794 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1 1 1
30 3989 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 0
รวม 24 47 36
83

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]