หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ราชบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3991 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 0 0 0
2 3992 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 0 0 0
3 1605 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1 1 1
4 3994 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 0 0 0
5 3995 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 0 0 0
6 3996 โรงเรียนบ้านหนองครึม 0 0 0
7 3997 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 0 0 0
8 3998 โรงเรียนบ้านหนองสลิด 0 0 0
9 3999 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 0 0 0
10 4000 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 0 0 0
11 4001 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 0 0 0
12 4002 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 0 0 0
13 4004 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0
14 4005 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 0 0 0
15 4006 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 0 0 0
16 4007 โรงเรียนวัดดอนทราย 0 0 0
17 4008 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 0 0 0
18 4009 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 0 0 0
19 1843 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1 1 1
20 1853 โรงเรียนวัดนางแก้ว 1 3 2
21 4010 โรงเรียนวัดบัวงาม 0 0 0
22 4012 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0
23 1893 โรงเรียนวัดมาบแค 1 3 1
24 1900 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 2 2 2
25 4013 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 0 0 0
26 4014 โรงเรียนวัดสนามชัย 0 0 0
27 4015 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 0 0 0
28 4016 โรงเรียนวัดสัมมาราม 0 0 0
29 1934 โรงเรียนวัดหนองกบ 3 5 4
30 4017 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 0 0 0
31 1943 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1 1 1
32 1944 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 1 1 1
33 1949 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1 3 2
34 1950 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 3 3 3
35 4018 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 0 0 0
36 4019 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 0 0 0
37 4020 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 0 0 0
38 4021 โรงเรียนวัดโคกทอง 0 0 0
39 1988 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1 5 2
40 4022 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 0 0 0
41 2001 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1 1 1
42 2020 โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1 32 8
43 2028 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 1 3 1
44 4023 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 0 0 0
45 2076 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1 1 1
46 3993 โรงเรียนดุสิตวิทยา 0 0 0
47 1776 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 2 4 2
48 4003 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 0 0 0
49 4011 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 0 0 0
50 4024 โรงเรียนเจี้ยไช้ 0 0 0
รวม 22 69 33
102

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]