หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลพบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1611 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1 1 1
2 1612 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1 3 2
3 1629 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 3 4 4
4 1698 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1 1 1
5 3822 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 0
6 3823 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 0 0
7 3824 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 0 0 0
8 3825 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 0 0 0
9 1737 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1 5 2
10 1752 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1 3 2
11 1758 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 2 2 2
12 3826 โรงเรียนบ้านโคกตูม 0 0 0
13 3827 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 0 0 0
14 3829 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 0 0 0
15 3830 โรงเรียนวัดคงคาราม 0 0 0
16 3831 โรงเรียนวัดธรรมิการาม 0 0 0
17 3832 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 0 0 0
18 3833 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 0 0 0
19 3834 โรงเรียนวัดบ้านลาด 0 0 0
20 1891 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1 1 1
21 3835 โรงเรียนวัดมะค่า 0 0 0
22 3836 โรงเรียนวัดยวด 0 0 0
23 3837 โรงเรียนวัดรัตนาราม 0 0 0
24 1921 โรงเรียนวัดสะแกราบ 1 3 2
25 3838 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 0 0 0
26 1941 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1 1 1
27 3839 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 0 0 0
28 3840 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0
29 3841 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 0 0 0
30 3842 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 0 0 0
31 2024 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1 1 1
32 3843 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 0 0 0
33 2050 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2 6 3
34 2095 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 2 4 4
35 3828 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 0 0 0
36 3844 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 0 0 0
37 3845 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 0 0 0
38 3846 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 0 0 0
39 3847 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0 0 0
รวม 18 35 26
61

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]