หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลพบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1590 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1 1 1
2 3848 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 0 0 0
3 3849 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 0 0 0
4 3851 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 0 0 0
5 3852 โรงเรียนบ่อทองลพบุรี 0 0 0
6 3853 โรงเรียนบ้านคลอง 0 0 0
7 3854 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 0 0 0
8 3855 โรงเรียนบ้านซับโศก 0 0 0
9 1655 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1 1 1
10 3856 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 0 0 0
11 1669 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 1 3 2
12 3857 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1 5 2
13 3858 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 0 0 0
14 1678 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1 1 1
15 1701 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1 30 8
16 3859 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 0 0 0
17 1706 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 1 3 2
18 3860 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 0 0 0
19 1732 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 1 1
20 1755 โรงเรียนบ้านเขารวก 2 9 5
21 3861 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 0 0 0
22 3862 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 0 0 0
23 3863 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 0 0 0
24 3864 โรงเรียนพรหมรังษี 0 0 0
25 1832 โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 1 1
26 3865 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 0 0 0
27 2034 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 3 6 4
28 3866 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 0 0 0
29 2051 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 3 17 7
30 3850 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 0 0 0
31 3867 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 0 0 0
รวม 17 78 35
113

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]