หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลำปาง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2464 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 0 0 0
2 038 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 3 6 6
3 5909 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1 3 2
4 2465 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 0 0 0
5 2466 โรงเรียนบ้านทาน 0 0 0
6 090 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 2 5 4
7 121 โรงเรียนบ้านปงสนุก 2 2 2
8 2467 โรงเรียนบ้านวังตม 0 0 0
9 2468 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 0 0 0
10 2469 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 0 0 0
11 2470 โรงเรียนพินิจวิทยา 0 0 0
12 424 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1 2 1
13 464 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 4 7 6
14 489 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1 2 2
รวม 14 27 23
50

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]