หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลำปาง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2471 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 0 0 0
2 2472 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 0 0 0
3 2473 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
4 230 โรงเรียนบ้านหลุก 2 2 2
5 285 โรงเรียนบ้านเหล่า 2 3 3
6 346 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 2 5 4
7 347 โรงเรียนป่าตันวิทยา 2 3 2
8 2474 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 0 0 0
9 2475 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 0 0 0
10 2476 โรงเรียนวังหินวิทยา 0 0 0
11 2477 โรงเรียนวัดนาแก้ว 0 0 0
12 420 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1 1 1
13 426 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1 1 1
14 441 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1 2 2
15 2479 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 0 0 0
16 2480 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 0 0 0
17 2481 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 0 0 0
18 485 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 2 2 2
19 513 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1 3 2
20 2482 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 0 0 0
21 2478 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 0 0 0
รวม 14 22 19
41

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]