หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลำพูน เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 075 โรงเรียนบ้านดอยคำ 3 12 6
2 2497 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 0 0 0
3 2498 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 0 0 0
4 2499 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 0 0 0
5 2500 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 0 0 0
6 2501 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 0 0 0
7 2502 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 0 0 0
8 2503 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 0 0 0
9 2504 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 0 0 0
10 247 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 3 2
11 307 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1 3 2
12 2505 โรงเรียนบ้านไร่ดง 0 0 0
13 2507 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 0 0 0
14 2508 โรงเรียนวัดกู่เส้า 0 0 0
15 374 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1 39 7
16 2509 โรงเรียนวัดชัยสถาน 0 0 0
17 2510 โรงเรียนวัดทากาศ 0 0 0
18 2511 โรงเรียนวัดปากล้อง 0 0 0
19 2512 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 0 0 0
20 2513 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 0 0 0
21 2514 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 0 0 0
22 481 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1 1 1
23 033 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1 5 2
24 2496 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 0 0 0
25 2506 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 0 0 0
26 2518 โรงเรียนใบบุญลำพูน 0 0 0
27 052 โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 1 1 1
28 2515 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 0 0 0
29 2516 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 0 0 0
30 2517 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 0 0 0
รวม 9 64 21
85

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]