หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลำพูน เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1 2 2
2 021 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 2 4 4
3 2519 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 0 0 0
4 082 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1 2 2
5 2520 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 0 0 0
6 109 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 3 5 4
7 124 โรงเรียนบ้านปวง 1 3 2
8 2521 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
9 2522 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 0 0
10 236 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1 6 2
11 248 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1 3 1
12 2523 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 0 0 0
13 2524 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 0 0 0
14 2525 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 0 0 0
15 310 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1 1 1
16 311 โรงเรียนบ้านแม่แนต 1 3 2
17 330 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1 1 1
18 2526 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 0 0 0
รวม 13 30 21
51

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]