หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เลย เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1006 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1 3 2
2 5326 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 0 0 0
3 5327 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 0 0 0
4 5328 โรงเรียนบ้านก้างปลา 0 0 0
5 5329 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 0 0 0
6 5330 โรงเรียนบ้านนาค้อ 0 0 0
7 5331 โรงเรียนบ้านน้ำพร 0 0 0
8 5332 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 0 0 0
9 1378 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 1 3 2
10 1422 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 2 2
11 5333 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
12 5334 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 0 0 0
13 5335 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 0 0 0
14 5336 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 0 0 0
15 5337 โรงเรียนอนุบาลเลย 0 0 0
16 1551 โรงเรียนเมืองเลย 2 3 3
รวม 5 11 9
20

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]