หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เลย เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5338 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 0 0 0
2 5339 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 0 0 0
3 5340 โรงเรียนบ้านกุดแก 0 0 0
4 5341 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 0 0 0
5 5342 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 0 0 0
6 5343 โรงเรียนบ้านนาโก 0 0 0
7 5344 โรงเรียนบ้านปวนพุ 0 0 0
8 5345 โรงเรียนบ้านผาขาว 0 0 0
9 5346 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 0 0 0
10 5347 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 0 0 0
11 1235 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 1 1
12 1239 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1 1 1
13 5348 โรงเรียนบ้านหนองตานา 0 0 0
14 1334 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 3 2
15 1344 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 3 2
16 1352 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1 3 2
17 5349 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
18 1355 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 6 4
19 5350 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 0 0 0
20 5351 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 0 0 0
21 5352 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 0 0 0
22 5353 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 0 0 0
23 1404 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 2 2
24 5354 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 0 0 0
25 5355 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 0 0 0
26 1428 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1 1 1
27 5356 โรงเรียนประจันตวิทยา 0 0 0
28 1494 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 2 4 4
29 5359 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 0 0 0
30 1555 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1 3 2
31 5358 โรงเรียนวรราชวิทยา 0 0 0
32 5360 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 0 0 0
33 5357 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 0 0 0
รวม 11 27 21
48

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]