หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เลย เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5361 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 0 0 0
2 5362 โรงเรียนด่านซ้าย 0 0 0
3 5363 โรงเรียนบ้านกกสะตี 0 0 0
4 1148 โรงเรียนบ้านทับกี่ 1 1 1
5 1198 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1 1 1
6 5364 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
7 1353 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 2 4 4
8 5365 โรงเรียนบ้านโคนผง 0 0 0
รวม 4 6 6
12

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]