หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1041 โรงเรียนทุ่งเทิน 1 1 1
2 1088 โรงเรียนบ้านคูบ 3 5 4
3 1287 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 2 5 4
4 1292 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1 6 3
5 1324 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1 20 6
6 1412 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1 5 2
7 1413 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 2 4 3
8 1509 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 6 14 9
9 1521 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 2 5 4
รวม 19 65 36
101

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]