หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1003 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1 1 1
2 5180 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 0 0 0
3 5181 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 0 0 0
4 1093 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 2 2 2
5 1122 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1 1 1
6 5182 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 0 0 0
7 5183 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 0 0 0
8 5184 โรงเรียนบ้านตาทอง 0 0 0
9 1138 โรงเรียนบ้านตาโกน 2 4 4
10 5185 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 0 0 0
11 5186 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 0 0 0
12 1180 โรงเรียนบ้านนาโนน 3 14 6
13 1200 โรงเรียนบ้านปะหละ 2 6 4
14 5188 โรงเรียนบ้านพงสิม 0 0 0
15 5189 โรงเรียนบ้านพะวร 0 0 0
16 1227 โรงเรียนบ้านยาง 1 1 1
17 5190 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 0
18 1269 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 2 2
19 5191 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 0 0 0
20 1318 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 3 2
21 5192 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
22 5193 โรงเรียนบ้านหอย 0 0 0
23 5194 โรงเรียนบ้านอะลาง 0 0 0
24 5195 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 0 0 0
25 1359 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 6 4
26 5196 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 0 0 0
27 5197 โรงเรียนบ้านเสียว 0 0 0
28 5198 โรงเรียนบ้านโคก 0 0 0
29 5199 โรงเรียนบ้านโซงเลง 0 0 0
30 5200 โรงเรียนบ้านโทะ 0 0 0
31 1402 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 5 26 10
32 1410 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 2 2
33 5201 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 0 0 0
34 1467 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1 5 2
35 1505 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 2 2
36 1518 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1 2 2
37 1522 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 3 2
38 1543 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1 1 1
39 5202 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 0 0 0
40 5187 โรงเรียนบ้านปราสาท 0 0 0
รวม 27 81 48
129

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]