หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5203 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 0 0 0
2 1001 โรงเรียนจะกงวิทยา 2 4 3
3 1058 โรงเรียนบ้านกะกำ 1 1 1
4 5204 โรงเรียนบ้านกันจาน 0 0 0
5 1060 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1 3 2
6 5205 โรงเรียนบ้านกำแมด 0 0 0
7 1078 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1 1 1
8 5206 โรงเรียนบ้านจันลม 0 0 0
9 5207 โรงเรียนบ้านจำปานวง 0 0 0
10 1097 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 1 1
11 5208 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 0 0 0
12 5209 โรงเรียนบ้านดู่ 0 0 0
13 5210 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 0 0 0
14 5211 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 0 0 0
15 5212 โรงเรียนบ้านตะเภา 0 0 0
16 1133 โรงเรียนบ้านตาสุด 2 11 5
17 5213 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 0 0 0
18 5214 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 0 0 0
19 1196 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 3 3
20 5215 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 0 0 0
21 1197 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1 1 1
22 5216 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0
23 5217 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 0 0 0
24 5218 โรงเรียนบ้านละลม 0 0 0
25 1241 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1 3 2
26 5219 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 0 0 0
27 5220 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 0 0 0
28 5221 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 0 0 0
29 5222 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 0 0 0
30 5223 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 0 0 0
31 5224 โรงเรียนบ้านเค็ง 0 0 0
32 5225 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 0 0 0
33 5226 โรงเรียนบ้านเหล็ก 0 0 0
34 5227 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 0 0 0
35 5228 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 0 0 0
36 1424 โรงเรียนบ้านใจดี 1 5 2
37 5229 โรงเรียนบ้านไทร 0 0 0
38 5230 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 0 0 0
39 1456 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 2 2
40 5231 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1 3 2
41 5232 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 0 0 0
42 1508 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 2 2 2
43 1528 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1 7 3
44 5233 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 0 0 0
รวม 18 47 30
77

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]