หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5234 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 0 0 0
2 5235 โรงเรียนบ้านกระหวัน 0 0 0
3 5236 โรงเรียนบ้านกระเบา 0 0 0
4 5237 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
5 5238 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 0 0 0
6 5239 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 0 0
7 5240 โรงเรียนบ้านจองกอ 0 0 0
8 5241 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 0 0 0
9 5242 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 0 0 0
10 1124 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1 3 2
11 5243 โรงเรียนบ้านตูม 0 0 0
12 1155 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1 1 1
13 5244 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0 0 0
14 5245 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 0 0 0
15 5246 โรงเรียนบ้านปะทาย 0 0 0
16 5247 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0
17 5248 โรงเรียนบ้านพยอม 0 0 0
18 5249 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
19 5250 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 0 0 0
20 1221 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1 2 2
21 5251 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0
22 5252 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 0 0 0
23 5253 โรงเรียนบ้านสะพุง 0 0 0
24 5254 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 0 0 0
25 1262 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1 2 1
26 5255 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 0 0 0
27 1284 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 1 1
28 5256 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 0 0
29 5257 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 0 0 0
30 5258 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0
31 5259 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
32 5260 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
33 5261 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 0 0 0
34 1397 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1 5 2
35 5262 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 0 0 0
36 5263 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 0 0 0
37 1419 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1 1 1
38 1492 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 3 2
39 5265 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0 0 0
40 5266 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 0 0 0
41 5268 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 0 0 0
42 1561 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1 8 3
43 5264 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 0 0 0
44 5267 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 0 0 0
รวม 9 26 15
41

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]