หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สกลนคร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1008 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1 1 1
2 1016 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1 2 2
3 5130 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 0 0 0
4 1050 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1 3 2
5 5132 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 0 0 0
6 5133 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 0 0 0
7 1143 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1 2 2
8 1167 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 2 6 4
9 5134 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 0 0 0
10 5135 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 0 0 0
11 1186 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 2 2 2
12 1203 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1 3 2
13 1205 โรงเรียนบ้านป่าผาง 2 11 5
14 1206 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1 2 2
15 1226 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1 2 2
16 5136 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0
17 5137 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 0 0 0
18 1255 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 1 2 2
19 1273 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1 7 3
20 5138 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
21 1326 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1 3 2
22 1340 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 2 2 2
23 5139 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
24 1356 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 2 6 4
25 5140 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0
26 1423 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1 10 5
27 1427 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 1 3 2
28 5141 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0
29 5142 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 0 0 0
30 1487 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1 1 1
31 1489 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 2 6 4
32 1510 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 3 2
33 5144 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 0 0 0
34 5145 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 0 0 0
35 1531 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 3 7 5
36 1548 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 1 1
37 5148 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 0 0 0
38 5131 โรงเรียนนิรมลวิทยา 0 0 0
39 5143 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 0 0 0
40 5146 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 0 0 0
41 5129 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทย 0 0 0
42 5147 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 0 0 0
รวม 30 85 57
142

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]