หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สกลนคร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1011 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1 2 2
2 5149 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 0 0 0
3 5150 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 0 0 0
4 1073 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 2 12 6
5 1083 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 3 2
6 5151 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 0 0 0
7 1094 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 4 17 8
8 1113 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 2 2
9 1115 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1 3 2
10 5152 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 0 0 0
11 1132 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1 1 1
12 1141 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1 3 2
13 5153 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 0 0 0
14 1166 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1 3 2
15 5154 โรงเรียนบ้านบะฮี 0 0 0
16 5155 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 0 0 0
17 1208 โรงเรียนบ้านผักคำภู 1 2 2
18 1216 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 5 2
19 1224 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1 1 1
20 5156 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 0 0 0
21 5157 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 0 0 0
22 1267 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1 3 2
23 1349 โรงเรียนบ้านหินแตก 2 4 4
24 1350 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 2 4 3
25 5158 โรงเรียนบ้านอูนดง 0 0 0
26 5159 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 0 0 0
27 1367 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1 1 1
28 1383 โรงเรียนบ้านแร่ 1 1 1
29 5160 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 0 0 0
30 5161 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 0 0 0
31 5162 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 0 0 0
32 1478 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 2 12 8
33 5163 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 0 0 0
34 1483 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1 1 1
35 1512 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 2 12 5
36 5164 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 0 0 0
37 5165 โรงเรียนเมธาศึกษา 0 0 0
รวม 28 92 57
149

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]