หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สกลนคร เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5166 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 0 0 0
2 5167 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 0 0 0
3 1021 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1 1 1
4 1025 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1 2 2
5 1047 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1 3 2
6 5168 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 0 0 0
7 5169 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 0 0 0
8 1075 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 2 2 2
9 1112 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 1 1
10 5170 โรงเรียนบ้านดงสาร 0 0 0
11 5171 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 0 0 0
12 1114 โรงเรียนบ้านดงเสียว 1 5 2
13 1119 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 3 2
14 1130 โรงเรียนบ้านตาด 1 3 2
15 1131 โรงเรียนบ้านตาดโตน 2 18 7
16 1153 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1 3 2
17 1182 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 1 1 1
18 5172 โรงเรียนบ้านบะนกทา 0 0 0
19 5173 โรงเรียนบ้านบะหว้า 0 0 0
20 1217 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1 3 2
21 1228 โรงเรียนบ้านยางคำ 1 6 3
22 5174 โรงเรียนบ้านลืมบอง 0 0 0
23 1256 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 1 3 2
24 5175 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 0 0 0
25 1290 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 1 10 2
26 1302 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1 20 5
27 1303 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 5 2
28 1311 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 1 5 2
29 5176 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 0 0 0
30 1358 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1 3 2
31 1418 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1 2 2
32 5177 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 0 0 0
33 5178 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 0 0 0
34 1506 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 7 33 14
35 1538 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1 1 1
36 5179 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 0 0 0
รวม 30 133 61
194

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]