หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สงขลา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3119 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 0 0 0
2 570 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 1 2 2
3 606 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 1 3 2
4 3120 โรงเรียนบ้านดอนแบก 0 0 0
5 3121 โรงเรียนบ้านต้นปริง 0 0 0
6 661 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1 1 1
7 3122 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 0 0 0
8 773 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1 3 2
9 3123 โรงเรียนวัดกระดังงา 0 0 0
10 820 โรงเรียนวัดกลาง 1 1 1
11 3124 โรงเรียนวัดคูวา 0 0 0
12 831 โรงเรียนวัดทรายขาว 1 3 2
13 3125 โรงเรียนวัดประตูเขียน 0 0 0
14 3126 โรงเรียนวัดหัวป่า 0 0 0
15 3127 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี 0 0 0
16 885 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1 1 1
17 3128 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 0 0 0
18 3129 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 0 0 0
19 906 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1 1 1
20 908 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 1 1
21 948 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 2 2 2
22 3118 โรงเรียนกิติคุณ 0 0 0
23 801 โรงเรียนพรหมเจริญ 1 2 1
24 804 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 1 1
25 983 โรงเรียนแจ้งวิทยา 1 8 3
26 959 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1 15 4
27 960 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 3 3 3
28 3130 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 0 0 0
29 962 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 3 49 14
รวม 21 96 41
137

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]