หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สงขลา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 527 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1 1 1
2 543 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1 1 1
3 557 โรงเรียนทวีรัตน์ 1 2 2
4 558 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1 3 2
5 595 โรงเรียนบ้านควนเนียง 3 3 3
6 609 โรงเรียนบ้านฉลุง 1 3 2
7 682 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 2 12 5
8 747 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1 1 1
9 752 โรงเรียนบ้านหาร 1 1 1
10 760 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 2 6 4
11 771 โรงเรียนบ้านเขาพระ 1 9 3
12 777 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1 1 1
13 834 โรงเรียนวัดทุ่งคา 6 9 9
14 882 โรงเรียนวัดหูแร่ 1 3 2
15 893 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1 3 2
16 896 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 2 4 3
17 898 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1 2 2
18 915 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 1 1
19 922 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 1 1 1
รวม 29 66 46
112

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]