หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สงขลา เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3133 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 0 0 0
2 3134 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 0 0 0
3 539 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1 2 2
4 3135 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 0 0 0
5 582 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 3 3 3
6 3136 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 0 0 0
7 3137 โรงเรียนบ้านควนตานี 0 0 0
8 600 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 3 6 5
9 604 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1 1 1
10 605 โรงเรียนบ้านคูหา 1 1 1
11 622 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 1 1
12 3138 โรงเรียนบ้านทับยาง 0 0 0
13 3139 โรงเรียนบ้านทับโกบ 0 0 0
14 3140 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 0 0 0
15 3141 โรงเรียนบ้านนา 0 0 0
16 656 โรงเรียนบ้านนาทวี 7 26 13
17 658 โรงเรียนบ้านนาปรัง 2 2 2
18 3142 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 0 0 0
19 3143 โรงเรียนบ้านบาโหย 0 0 0
20 3144 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
21 3145 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 0 0 0
22 3146 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 0 0 0
23 3147 โรงเรียนบ้านปากบาง 0 0 0
24 3148 โรงเรียนบ้านป่างาม 0 0 0
25 708 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1 5 2
26 3149 โรงเรียนบ้านป่าโอน 0 0 0
27 3150 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 0 0 0
28 3151 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
29 3152 โรงเรียนบ้านม้างอน 0 0 0
30 715 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1 2 2
31 3153 โรงเรียนบ้านระตะ 0 0 0
32 723 โรงเรียนบ้านลำเปา 1 3 2
33 3154 โรงเรียนบ้านลำไพล 0 0 0
34 3155 โรงเรียนบ้านสะกอม 0 0 0
35 3156 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 0 0 0
36 3157 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 0 0 0
37 3158 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 0 0 0
38 3159 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0
39 3160 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 0 0 0
40 3161 โรงเรียนบ้านเทพา 0 0 0
41 3162 โรงเรียนบ้านเลียบ 0 0 0
42 3163 โรงเรียนบ้านแค 0 0 0
43 780 โรงเรียนบ้านแม่ที 1 1 1
44 3164 โรงเรียนบ้านโคกตก 0 0 0
45 784 โรงเรียนบ้านโคกม้า 1 3 2
46 3165 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 0 0 0
47 824 โรงเรียนวัดคลองยอ 1 3 2
48 839 โรงเรียนวัดนาปรือ 1 3 2
49 3166 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 0 0 0
50 3167 โรงเรียนวัดปริก 0 0 0
51 3168 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 0 0 0
52 869 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 2 41 9
53 874 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1 6 3
54 3169 โรงเรียนวัดห้วยคู 0 0 0
55 3170 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 0 0 0
56 919 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1 1 1
57 993 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1 2 1
58 3131 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 0 0 0
59 3132 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0
60 819 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 1 1
61 3171 โรงเรียนเสนพงศ์ 0 0 0
รวม 32 113 56
169

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]