หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สตูล

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5858 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20 0 0 0
2 560 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1 3 2
3 566 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1 3 2
4 569 โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1 1 1
5 572 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 3 2
6 592 โรงเรียนบ้านควนสตอ 1 3 1
7 5859 โรงเรียนบ้านช่องไทร 0 0 0
8 616 โรงเรียนบ้านดาหลำ 1 5 2
9 5860 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 0 0 0
10 640 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1 1 1
11 5861 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 0 0 0
12 5862 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 0 0 0
13 645 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 1 3 2
14 5863 โรงเรียนบ้านนาข่า 0 0 0
15 657 โรงเรียนบ้านนาทอน 1 20 5
16 5864 โรงเรียนบ้านบารายี 0 0 0
17 689 โรงเรียนบ้านบุโบย 1 1 1
18 5865 โรงเรียนบ้านปันจอร์ 0 0 0
19 701 โรงเรียนบ้านปากบาง 2 2 2
20 702 โรงเรียนบ้านปากบารา 1 3 2
21 5866 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 0 0 0
22 721 โรงเรียนบ้านลาหงา 2 2 2
23 5867 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 0 0 0
24 5868 โรงเรียนบ้านวังสายทอง 0 0 0
25 749 โรงเรียนบ้านหัวควน 1 1 1
26 5869 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 0 0 0
27 5870 โรงเรียนบ้านเขาไคร 0 0 0
28 5871 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 0 0 0
29 5872 โรงเรียนบ้านในเมือง 0 0 0
30 799 โรงเรียนผังปาล์ม 2 2 5 4
31 5874 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 0 0 0
32 5875 โรงเรียนอนุบาลควนโดน 0 0 0
33 935 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1 1 1
34 5877 โรงเรียนอนุบาลมะนัง 0 0 0
35 949 โรงเรียนอนุบาลสตูล 2 2 2
36 987 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1 1 1
37 5857 โรงเรียนจงหัว 0 0 0
38 806 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 1 1
39 5873 โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา 0 0 0
40 5876 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 0 0 0
41 5878 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
รวม 23 61 35
96

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]