หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สมุทรปราการ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1578 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 3 2
2 4207 โรงเรียนคลองแสนสุข 0 0 0
3 1580 โรงเรียนคลองใหม่ 1 10 3
4 1601 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1 3 2
5 1625 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 3 23 9
6 1639 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 1 2 2
7 4208 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 0 0 0
8 1792 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 1 1
9 4209 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 0 0 0
10 1806 โรงเรียนวัดกลาง 1 3 2
11 4210 โรงเรียนวัดครุนอก 0 0 0
12 4211 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 0 0 0
13 4212 โรงเรียนวัดคลองเก้า 0 0 0
14 1818 โรงเรียนวัดคู่สร้าง 1 1 1
15 1823 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 2 2 2
16 4213 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 0 0 0
17 4214 โรงเรียนวัดบางขมิ้น 0 0 0
18 4215 โรงเรียนวัดบางนางเกรง 0 0 0
19 4216 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 0 0 0
20 1925 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1 15 4
21 4217 โรงเรียนวัดสุขกร 0 0 0
22 1971 โรงเรียนวัดแค 1 1 1
23 1972 โรงเรียนวัดแพรกษา 2 2 2
24 4218 โรงเรียนวัดแหลม 0 0 0
25 1976 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1 1 1
26 4219 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 0 0 0
27 1997 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1 1 1
28 1998 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 1 1
29 2057 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 1 1
30 4222 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 0 0 0
31 4225 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 0 0 0
32 1613 โรงเรียนดรุณรัตน์ 1 1 1
33 1620 โรงเรียนทรงวิทยา 2 7 4
34 1627 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ 1 1 1
35 1788 โรงเรียนป้วยฮั้ว 1 1 1
36 4220 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 0 0 0
37 4221 โรงเรียนสันติดรุณ 0 0 0
38 4223 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 0 0 0
39 4224 โรงเรียนอาษาวิทยา 0 0 0
40 2084 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 1 3 2
41 2086 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 1 1 1
42 4226 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 0 0 0
43 4227 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 0 0 0
รวม 27 84 45
129

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]