หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สมุทรปราการ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4228 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 0 0 0
2 1579 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 4 41 15
3 1597 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1 1 1
4 1617 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1 2 2
5 4229 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 0 0 0
6 4230 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 0 0 0
7 1802 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1 2 2
8 1810 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 2 4 3
9 4231 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 0 0 0
10 1856 โรงเรียนวัดบัวโรย 1 3 2
11 4232 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 0 0 0
12 1859 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 3 19 7
13 4233 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 0 0 0
14 1916 โรงเรียนวัดสลุด 1 8 3
15 4234 โรงเรียนวัดหนามแดง 0 0 0
16 1961 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1 2 2
17 4235 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 0 0 0
18 4236 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 0 0 0
19 4238 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 0 0 0
20 2027 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 2 21 3
21 2071 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 3 3 3
22 4239 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 0 0 0
23 4237 โรงเรียนสาธิตบางนา 0 0 0
รวม 20 106 43
149

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]