หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ขอนแก่น เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4353 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 0 0 0
2 4354 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 0 0 0
3 4355 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 0 0 0
4 4356 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 0 0 0
5 4357 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 0 0 0
6 4358 โรงเรียนบ้านดงกลาง 0 0 0
7 4359 โรงเรียนบ้านดงเก่า 0 0 0
8 4360 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 0 0 0
9 1149 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 1 1
10 4361 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 0
11 1223 โรงเรียนบ้านม่วง 1 2 2
12 4362 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 0 0 0
13 4363 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 0 0 0
14 4364 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 0 0 0
15 4365 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 0 0 0
16 4366 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 0 0 0
17 4367 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0 0 0
18 1348 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 2 8 4
19 4368 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 0 0 0
20 4369 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 0 0 0
21 4370 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี 0 0 0
22 4371 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 0 0 0
23 4372 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 0 0 0
24 4373 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 0 0 0
25 4374 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 0 0 0
26 1464 โรงเรียนสนามบิน 2 9 5
27 4380 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 0 0 0
28 1491 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 2 6 4
29 4352 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 0 0 0
30 999 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1 1 1
31 1437 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 2 2 2
32 4375 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0
33 4376 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 0
34 4377 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 0 0
35 4378 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 0
36 4379 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0
37 4381 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 0 0 0
38 4382 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 0 0
39 4383 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 0 0 0
รวม 11 29 19
48

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]