หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ขอนแก่น เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4384 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 0 0 0
2 4385 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 0 0 0
3 4386 โรงเรียนบ้านขามป้อม 0 0 0
4 4387 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 0 0 0
5 4388 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 0 0 0
6 1123 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1 3 2
7 4389 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0
8 4390 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
9 4391 โรงเรียนบ้านมูลนาค 0 0 0
10 4392 โรงเรียนบ้านละว้า 0 0 0
11 4393 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 0 0 0
12 4394 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
13 1250 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1 3 2
14 4395 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 0 0
15 4396 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 0 0 0
16 4397 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 0 0 0
17 1315 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 1 1
18 4398 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
19 4399 โรงเรียนบ้านหนองแปน 0 0 0
20 4400 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 0 0 0
21 4401 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0
22 4402 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 0 0 0
23 1362 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1 1 1
24 4403 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
25 4404 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 0 0 0
26 1374 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1 3 2
27 1375 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1 2 2
28 4405 โรงเรียนบ้านแจ้ง 0 0 0
29 4406 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ 0 0 0
30 4407 โรงเรียนบ้านโนนข่า 0 0 0
31 4408 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 0 0 0
32 4410 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 0 0 0
33 4411 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 0 0 0
34 4409 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 0 0
รวม 6 13 10
23

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]