หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ขอนแก่น เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4412 โรงเรียนชุมชนวังหิน 0 0 0
2 4413 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 0 0 0
3 4414 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 0 0 0
4 4415 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 0 0 0
5 1154 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 2 4 4
6 4416 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
7 4417 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
8 4418 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 0 0 0
9 4419 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 0
10 4420 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 0 0 0
11 4421 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 0 0 0
12 4422 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 0 0 0
13 4423 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 0 0 0
14 4424 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 0 0 0
15 4425 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 0 0 0
16 4426 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 0 0
17 4427 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 0
18 4428 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 0 0 0
19 1440 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 1 1
20 4429 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 0 0 0
21 4430 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 0 0 0
22 4431 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 0
23 4432 โรงเรียนอนุบาลกุลฤดี 0 0 0
24 4433 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 0 0 0
25 4435 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 0 0 0
26 4436 โรงเรียนโนนทองวิทยา 0 0 0
27 4437 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 0 0 0
28 4438 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 0 0 0
29 4439 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 0 0 0
30 4434 โรงเรียนอมตวิทยา 0 0 0
รวม 3 5 5
10

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]